Mrezice za susenje MESA na 10m

ELASTIČNE MREŽICE ZA RAZLIČITE VRSTE PROIZVODA OD MESA, BILO SIROVE ILI DIMLJENE
NAPOMENA:U ZAVISNOSTI OD PROIZVODA, TREBA IMATI ODGOVARAJUĆU PLASTIČNU CEV RADI LAKSEG RUKOVANJA

Mrezice za susenje MESA na 50m

ELASTIČNE MREŽICE ZA RAZLIČITE VRSTE PROIZVODA OD MESA, BILO SIROVE ILI DIMLJENE
NAPOMENA:U ZAVISNOSTI OD PROIZVODA, TREBA IMATI ODGOVARAJUĆU PLASTIČNU CEV RADI LAKSEG RUKOVANJA

Mrezice za rolovanje za MESO na 10m

ELASTIČNE MREŽICE ZA PROIZVODE KOJI ZAHTEVAJU KUVANJE ILI PEČENJE ,MAX DO 280 STEPENI.
NAPOMENA:U ZAVISNOSTI OD PROIZVODA, TREBA IMATI ODGOVARAJUĆU PLASTIČNU CEV RADI LAKSEG RUKOVANJA

Mrezice za rolovanje za MESO na 50m

ELASTIČNE MREŽICE ZA PROIZVODE KOJI ZAHTEVAJU KUVANJE ILI PEČENJE ,MAX DO 280 STEPENI.
NAPOMENA:U ZAVISNOSTI OD PROIZVODA, TREBA IMATI ODGOVARAJUĆU PLASTIČNU CEV RADI LAKSEG RUKOVANJA

Mrezice za rolovanje za PILIĆE na 10m

ELASTIČNE MREŽICE ZA PROIZVODE KOJI ZAHTEVAJU KUVANJE ILI PEČENJE ,MAX DO 280 STEPENI.
NAPOMENA: U ZAVISNOSTI OD PROIZVODA, TREBA IMATI ODGOVARAJUĆU PLASTIČNU CEV RADI LAKSEG RUKOVANJA

Mrezice za rolovanje za PILIĆE na 50m

ELASTIČNE MREŽICE ZA PROIZVODE KOJI ZAHTEVAJU KUVANJE ILI PEČENJE ,MAX DO 280 STEPENI.
NAPOMENA:U ZAVISNOSTI OD PROIZVODA, TREBA IMATI ODGOVARAJUĆU PLASTIČNU CEV RADI LAKSEG RUKOVANJA